Posts Tagged ‘external tool’

Intellij J IDEA 配置外部 jsHint 工具

安装node.js 安装jsHint npm install jshint -g 由于jsHint默认的输出不 […]